Over mij

Ontmoeting, creativiteit & ontplooien van talenten

Mijn naam is Lot Vermeer,

en ik heb een enorme passie voor bottum-up initiatieven op het raakvlak van Kunst, Creativiteit, Natuur, en Samenleving.

Voor plekken waar creativiteit, vrijheid en mogelijkheden voelbaar zijn. Plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en samen creëren.

Ook heb ik een passie voor stadsontwikkeling en herbestemming van gebouwen.

IJ-oevers Amsterdam

Het is al ruim 25 jaar geleden dat Rem Koolhaas een ambitieus plan presenteerde voor de IJ-oevers in Amsterdam: Manhattan aan het IJ!

Net als zo’n 800 andere kunstenaars en creatieven bewoonde ik destijds een van de prachtige woonwerkpanden aan het IJ. We waren in rep en roer: wat zou er overblijven van alle reuring en creatieve bedrijvigheid als de plannen door zouden gaan?

Het Gilde van Werkgebouwen aan het IJ werd opgericht, waar ik als vertegenwoordiger van de Graansilo Korthals Altes aan deelnam. We pleitten voor een andere aanpak van de ontwikkeling van de IJ-oevers: bottom-up en ruimte voor de creatieve industrie, waar Amsterdam zo befaamd om is.

De Stad als Casco

Er kwam een beweging op gang. De economische adviesraad van de Gemeente Amsterdam becijferde dat de creatieve, veelal informele (sub)cultuur wel degelijk een financiële factor van belang was in de stad, en ook de FNV trok bij de gemeente aan de bel. Het tij keerde. De noodzaak voor een Broedplaatsenbeleid werd helder.

Als secretaris en onderhandelaar namens de Vereniging tot Behoud van de Graansilo was ik nauw betrokken bij dit proces, en werkte ik mee aan diverse publicaties die een andere kijk op stadsontwikkeling beschreven. (o.a. de Stad als Casco, het Kerend Tij).

Een stadsontwikkeling die voortborduurt op bestaande structuren, zowel fysiek als sociaal, en tegelijkertijd flexibel meebeweegt met een altijd in beweging zijnde maatschappij.

We maakten plannen voor herbestemming van de Graansilo, maar ondanks dat wel delen van ons plan werden overgenomen moesten wij zelf vertrekken.

Het Broedplaatsenbeleid een feit!

Ik vertrok met 18 kunstenaars naar een leegstaande ambachtsschool op de Plantage Doklaan. En om onze idealen voor een cultureel woon/werkpand duurzaam vorm te geven maakten we al vrij snel plannen voor aankoop van het pand. Het Broedplaatsenbeleid werd een feit, en ons pand aan de Plantage Doklaan werd een pilot. We konden het pand aankopen en verbouwen. Het werd een groot succes, onlangs vierden we het 20-jarig bestaan.

Terug naar de ontwerpstudio

Voor mij persoonlijk hield mijn bemoeienis met het broedplaatsenbeleid, waar ik tot dan toe vrijwel fulltime mee bezig was, abrupt op begin 2000, toen mijn dochter overleed en ik even nergens de relevantie nog van inzag.

Ik trok mij terug in mijn atelier, waar ik mijn ontwerppraktijk weer oppakte en waar ik, niet voor het eerst, weer ten diepste besefte hoe creativiteit de mogelijkheid biedt om uit het diepste dal omhoog te klauteren, hoe ongelofelijk belangrijk het is dat daar plekken voor zijn, en wat een geweldig mooie dingen daar dan weer uit voort kunnen komen.

In 2007 won ik een belangrijke internationale ontwerpprijs, de Innovation Award op de grootste speelgoedbeurs ter wereld, en mijn ontwerpbedrijf floreerde.

Een nieuwe fase

Datzelfde jaar verhuisde ik naar een Centraal Wonen Project in Hilversum.

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan: in 2014 nam ik samen met buurvrouw Annette Wolthers het initiatief om een leegstaande brandweerkazerne in onze woonwijk om te toveren tot een bruisende broedplaats.

Ik mocht van de Gemeente Hilversum een haalbaarheidsonderzoek doen, dat ik in de lente van 2015 afrondde. Na een lange reis langs alle gemeentelijke commissies die Hilversum rijk is, en een grote verbouwing werd op 2 maart 2019 de Meentwerf geopend! Ateliers, een multifunctionele ruimte,  naschoolse opvang, een ger, een mogelijkhedenplek voor velen.

Bij de opening kreeg ik tot mijn grote verrassing door burgemeester Pieter Broertjes een Gouden Gemeentespeld uitgereikt wegens verdienste voor de stad Hilversum. Een hele eer!

 

Verdieping

Ondertussen bleef ik mij ook breder verdiepen in de context van broedplaatsen, de financiering, de organisatie, de positie binnen de stedelijke ontwikkeling etc.

Wat ik daarbij belangrijk vind is het bottum-up principe, de bedding in de samenleving. Ik ben ervan overtuigt dat er enorm veel potentie zit in de samenleving, en dat het van groot belang is die potentie te benutten ten behoeve van het samen leven.

Ik was in 2016 betrokken bij `Werkplaats maak de Buurt’ (hoe maatschappelijke initiatieven zich echt verder kunnen ontwikkelen) en in 2017 bij de follow-up `De Uitdaging’ (hoe kan samenwerking tussen bestuur, politiek en maatschappelijk initiatief het beste plaatsvinden). Beide onderzoeken werden gedaan onder leiding van Agora Europa.

In april 2018 werd ik door de Gemeente Hilversum gevraagd deel te nemen aan het Laboratorium Right to Bid. Een landelijke denktank waartoe opdracht was gegeven door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van BZK om tot adviezen te komen inzake het in het regeringsakkoord vastgelegde `Right to Bid’ (overname van maatschappelijk vastgoed).

Met veel plezier en interesse heb ik deze opdracht aangenomen. Binnenkort hopen we te starten met het vervolg.

Contact

Neem gerust contact op om te ontdekken wat ik voor je kan doen.

06-40701000